WAARIN ZIJN WIJ GESPECIALISEERD?                                    

Patiënten komen vooral voor een grondige gebitsrestauratie, een combinatie van implantaten met kronen en/of bruggen of een gebitsprothese.

Alle behandelingen worden uitgevoerd door een zeer ervaren team van hoogopgeleide tandartsen, kaakchirurgen en tandtechnici die ook meer complexe ingrepen uitvoeren zoals parodontale chirurgie en gnathologische behandelingen.